ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ඉහළ යාම අද සිට ක්‍රියාත්මක වේ. ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව පසුගිය 22 වන දා වාර්ෂික බස් ගාස්තු සංශෝධනය ප්‍රකාශයට පත්කළේ ය.

ඒ අනුව සාමාන්‍ය, අර්ධ සුඛෝපභෝගී සහ සුඛෝපභෝගී සේවාවල බස් ගාස්තු අද සිට ඉහළ යනු ඇති. සාමන්‍ය බස් සේවාවල රුපියල් 8 ක්ව පැවති අවම ගාස්තුව රුපියල් 9 ක් ලෙසත් ඉහළම ගාස්තුව වූ රුපියල් 651 ක, රුපියල් 690 ක් දක්වාත් ඉහළ නංවා තිබේ.

kljlkj bus

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here