අධිකරණයට අපහාස කළ බවට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණිය මහතාට එල්ල වී ඇති චෝදනාවෙන් ඔහු නිදහස් කරන ලෙස සිදුකළ ඉල්ලීමක් අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

පාදෙණිය මහතාගේ නීතිඥවරුන් සිදුකළ ඉල්ලීම අභියාචනාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කළ බව අද දෙරණ අධිකරණ වාර්තාකරු කේ.එස්. උදයකුමාර් පැවසුවේය.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here