හැමදාමත් අමුතු දේ කරන අනෝමා ජිනාදරී ආයිමත් අඩනිරුවත් සේයා රූ කීපයක් එළි දක්වලා. ඇය තමන්ගේ ෆේස්බුක් ගිණුම හරහා තමා මේ පින්තුර ඉදිරිපත් කරන්නේ.

කාන්තා නියෝජිතවරියක් නිළියක් ලෙස අද වඩාත්ම කතා බහට ලක්වන අනෝමාගේ මේ පින්තුර ගැනත් බොහෝ දේ කියන්න තියේවි.

13781788_1056272301128579_2546164954765322097_n 13707744_1056271671128642_8979420746850152500_n 13754666_1056272017795274_3131898422690729323_n

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here