සිදුවුණ ආණ්ඩු මැරුවත් සමග පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රනිල් වික්‍රම සිංහ මහතා අරලියගහ මැදුර අතහැර යාමට මැ ලි කමක් දක්වන කවුරුත් දන්නා කාරණාවක්. එය රැකගෙන සිටීම තමන්ගේ ජයක් ලෙස දකින හරින ෆොන්සේකා පාටලී රාජිත වැනි එජාප නියෝජිතයින් නිසා රනිල් තවත් අවුල් ජාලාවක පටලෙන බව පැහැදිලි කරුණක්.

එසේම  අරලියගහ මන්දිරේ මේ වන විට නොදන්නා පුද්ගලින්ගේ සුදු පිටියක් වී තිබෙන බව අප කලින් කරුණු ඉදිරිපත් කලා .

අපට ලැබී තිබෙනවා මන්දිරේ සියල්ල මෙහෙයවන පුද්ගලින් කිහිපදෙනු පමණක් සිටින චැට් සමුහයක විස්තර. පක්ෂය පමණක් නොව පාක්ෂිකයන් පවා මේ වන විට මහා විශාල අකර තැබ්බකට වැටි ඇති අයුරු මෙය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අපට පෙනී යනවා.

ඒවා පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here