ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ බස් ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳ නිර්ණායකයන් සැකසීමේ විද්වත් කමිටුව ඊයේ(11) දිනයේ බස් ගාස්තු සංශෝධනයට අදාළ ප්‍රධාන කරුණු 4ක්  පිළිබඳ  බස් සංගම් හා මගී සංගම් සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව සකස් කරන ලද වාර්තාව  කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති බවයි.

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් අදාළ වාර්තාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන අතර සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ ලේකම් අංජන ප්‍රියන්ජිත් මහතා පැවසුවේ බස් ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් විද්වත් කමිටුව සමග ඊයේ පැවති සාකච්ඡා අසාර්ථක වූ බවයි

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here