නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් පොල්ගොල්ල ජලාශයේ ජලය හිස් කිරීම ඊයේ රාත‍්‍රියේ ආරම්භ වුණා. මේ වනවිට ජලාශය සම්පුර්ණයෙන්ම හිස් කර අවසන් බවයි පැවසෙන්නේ.

පොල්ගොල්ල ජලාශයේ වාන් දොරටු 10 ඊයේ රාත‍්‍රියේ සිට ක‍්‍රමක‍්‍රමයෙන් විවෘත කිරීමට වාරි බලධාරින් පියවර ගත්තා. නඩත්තු කටයුතු හේතුවෙන් මෙසේ ජලාශය හිස් කෙරෙනවා. අද උදෑසන වනවිට ජලාශයට මුළුමනින්ම හිස්වු අතර එහි නඩත්තු කටයුතු මේ වනවිට අරඹා තිබෙනවා. ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කිරීමත් සමඟ ජලාශයට පහළ මහවැලි ගෙඟ් මසුන් ඇල්ලීම සඳහා අද බොහෝ පිරිසක් එක්ව සිටියා.

අද පස්වරුව වනවිට නඩත්තු කටයුතු අවසන් කළ හැකි බවයි වාරි බලධාරින් පැවසුවේ.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here