පවතී පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරයේදී එජාප මන්ත්‍රී වරුන් පිරිසක් ජාතික රුපවාහිනියට දැඩි ලෙස චෝදනා කරනු ලැබුවා. ඒ ජාතික රුපවාහිනිය එක් පක්ෂයක් වෙනුවෙන් පමණක් සිය මාධ්‍ය ආවරණ ලබාදෙන බව පවසමිනුයි.

රුපවාහිනී සභාපති සරත් කෝන්ගහගේ මහතා එම චෝදනා සියල්ල ප්‍රතික්ෂේප කරමින් මාධ්‍ය හමුවේ මෙසේ අදහස් දක්වා තිබුනා.

කෝලහාල ඇතිවන අවස්ථාවේ සිය සජීවී විකාශය නවත්වනු ලැබුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරුන්ගේ ගරුත්වය රැක ගැනීම වෙනුවෙනුත්, එක් පක්ෂයක් පමණක් සිටින අවස්ථාවලදී විකාශනයක කරනු නොලැබුවේ එක් පාර්ශවයකට වාසියක් ලබාදීම අවමකර ගැනීමට බවත් යහපත් පාර්ලිමේන්තුවක් ඇතිවන දිනයක සිය විකාශන කටයුතු නැවතත් පටන්න ගන්න බව ඔහු පවසා සිටියා.

එහි වීඩියෝව පහතින්,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here