ඔලිම්පික් උළෙලේ, කාන්තා සත්සාමාජික රග්බි අවසාන මහා තරඟයෙන් අනතුරුව, ක්‍රීඩාංගනයේ කලමනාකාරිණිය, Marjorie Enya පිටියට පැමිණ පැමිණ තම පෙම්වතිය වන බ්‍ර‍සීල කාන්තා රග්බි කණ්ඩායමේ Isadora Cerullo ට විවාහ ආරාධනා කළා.

Isadora Cerullo ද එම ආරාධනය පිළිගත් අතර දෙදෙනා පිටිය මැදදීම දිගු සිපගැනීමක්ද කළ අයුරු ලොවපුරා මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍ර‍චාරය වුණා.

2003 වසරේ සිට බ්‍ර‍සීලයේ සමලිංගික විවාහ සඳහා නීත්‍යානුකල අවසරය හිමිව තිබෙනවා..

01-6 04-2 02-9 03-4

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here