රැසියාවේ මොස්කව් නගරයේ මහා මාර්ගයක ගමන් කළ කුලී මෝටර් රථයක සිදුවූ අපුරු සිදුවීමක්  තවත් මෝටර් රථයක රියදුරෙකු විසින් පටිගත කර අන්තර්ජාලයට මුදාහැර තිබුණා.

එම විඩියෝවෙහි කාන්තාවක් මෝටර් රථය තුල නිරුවත්ව සිට අනතුරුව එහි ජනේලයක් මතට නැගී මග දෙපස සිටින පිරිසට අත වනමින් ගමන් කළ අයුරු දැක්වෙනවා.

අනතුරුව එරට පොලිසිය විසින් අදාල සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here