අපි කන කෑම ඇත්තටම අපි කන්නේ බඩගින්නටද? එහෙමත් නැත්නම් ආසාවටද?

ඒ වගේම අපි කෑමට ගන්න ප්‍රමාණයට වඩා කොච්චර නම් අහක දානවා ඇත්ද?

හැබැයි දවසට එකවේලක්වත් කන්න නැතිව පිරිසක් දුක් විඳිනවා කිව්වොත් ඔබ පිළිගනියිද?

ඉතින් මුහුණු පොතේ මේ වගේ සටහනක් හුවමාරු වෙනවා අපි දැක්කා.

බලන්න ආගම්වලට බෙදිලා, දේශපාලන පක්ෂවලට බෙදිලා මරාගන්න ලෝකෙක තමන්ට එදාවේල කන්න හොයාගන්න බැරිව දුක්විඳින පිරිසක් තවමත් ඉන්නවා නේද?

මේ ෆේස්බුක් තුළ හුවමාරු වුණ එම සටහන හා ඡායාරූපයයි.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here