දින ගණනාවක සිට ඇදහැලෙන දැඩි වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් චීනයේ හුනාන් ප්‍රාන්තයේ සිදුවූ නායයාමක දර්ශන එරට මාධ්‍ය මෙසේ වාර්තා කර තිබුනා.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here