නව පරපුරේ ගායකයකු වන ‘චිලී’ හෙවත් තිලංක විදූෂ තලංගම පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

පසුගියදා තලංගම ප්‍රදේශයේදී බස් රථ සේවකයෙකුට පහරදී ඇති බවට තලංගම පොලිසියට පැමිණිල්ලක් දමා තිබුණා.

ඒ අනුව ඔහු අද (11) දින  තලංගම පොලීසියට භාර වූ පසු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

 

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here