ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීම සඳහා අඩි 1500ක් උස සම්ප්‍රේෂණ කුලුණකට නගින ( teenager scaling 1150-ft high TV tower ) අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

ඉතා භයානක ක්‍රියාවක් වුවත් ඔහුගේ අරමුණ වූ කුලුණ මත සිට ඡායාරූපයක් ගැනීමේ අරමුණ අවසානයේ සාර්ථක කරගනු ලබනවා.

මොස්කව් හි 18 හැවිරිදි තරුණයෙක් මෙලෙස රුසියාවේ TV සම්ප්‍රේෂණ කුලුනකටයි මෙලෙස නැග ඇත්තේ.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here