ටෙස්ට් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පළමු තැනට පැමිණීමට ඉන්දියාවට හැකිවුණා. ඒ නවසීලන්තයට එරෙහි දෙවන ටෙස්ට් තරගය ජයගැනීමත් සමඟයි. ඒ අනුව පාකිස්තානය දෙවන තැනට පත්වුණා.

තුන් වන ටෙස්ට් තරගය ලබන සෙනසුරාදා ඉන්දෝර් හිදී පැවැත්වෙනවා.

මෙම තරගය ඉන්දියාව ජයගත හොත් ටෙස්ට් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල පළමු තැන තහවුරු කරගැනීමට ඔවුන්ට හැකිවෙනවා. එම තරගය නවසීලන්තය ජයගතහොත් නැවත වතාවක් පාකිස්තානය පළමු තැනට පැමිණෙන්නේ ලබාගන්නා ප්‍රසාද ලකුණු අනුවයි.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here