ලංකාවේ හික්කඩුවෙන් ඒ සිද්ධිය ඇහෙද්දි මේ මාසේ මුල ඉන්දියාවේත් ඒ වගේ සංවේදී සිද්ධියක් වුණා.

මේ අවාසනාවන්ත ඉරණමට ලක්වෙන්නේ තරුණයෙක්.

කොහොමවුනත් ඔබ සංවේදි අයෙක් නම් මේ වීඩියෝවේ සිද්ධවෙන දේ දිගටම බලාගෙන ඉන්න අමාරුවේවි. ඒ නිසා සංවේදි අය වගේම පොඩි දරුවන්ටත් මේ වීඩියෝව පෙන්වන්න එපා.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here