එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 73වන සැසිවාරය නිව්යෝර්ක් නුවරදී තව පැය කිහිපයකින් ආරම්භ වීමට නියමිත ය.

විශේෂයෙන්ම නිව්යෝර්ක් නුවරින් ලැබෙන වාර්තා වලට අනූව විදේශ තානාපතිවරු රැසක් ජනාධිපතිවරයාට හමුවීමට සුදානමින් සිටි අතර ඔවුන්ගේ උත්සාහය වූයේ ජනාධිපතිවරයාගේ විශේෂ යෝජනාවලිය කෙසේ හෝ නතර තිරීමට ය.

මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා ඔවුන්ට කියා තිබෙන්නේ ලංකාවේ රණවිරුවන්ව ආරක්ෂා කරගත යුතු බවත් ඒල්ල වී ඇති අසත්‍ය චෝදනාවලින් ඔවුන්ව නිදහස් කරගැනීමට සියලු දෙනාටම පිළිගත හැකි මධ්‍යස්ථ යෝජනාවලියක් ද ඉදිරිපත් කරන බව ය.

මේ අතර ජනාධිපතිවරයා රටත් රණවිරුවන්ව ආරක්ෂා කිරිමට සූදානම් වන අතරේ දෙමළ ඩයස්පෝරාව විසින් විදේශිය සහ දේශිය වෙබ් අඩවිවලට විශාල වශයෙන් මුදල් ගෙවා ජනාධිපතිවරයාගේ පවුලට මඩ ගැසීමේ මෙහෙයුමක් ද අරඹා තිබෙන බව තොරතුරු වාර්තා වේ.මේ සියල්ලෙහිම වැඩ කටයුතු ලන්ඩන් නුවර සිට සිදුවන බවට තොරතුරු නිල වශයෙන් වාර්තා වේ.

මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා ඔවුන්ට කියා තිබෙන්නේ ලංකාවේ රණවිරුවන්ව ආරක්ෂා කරගත යුතු බවත් ඒල්ල වී ඇති අසත්‍ය චෝදනාවලින් ඔවුන්ව නිදහස් කරගැනීමට සියලු දෙනාටම පිළිගත හැකි මධ්‍යස්ථ යෝජනාවලියක් ද ඉදිරිපත් කරන බව ය.

මේ අතර ජනාධිපතිවරයා රටත් රණවිරුවන්ව ආරක්ෂා කිරිමට සූදානම් වන අතරේ දෙමළ ඩයස්පෝරාව විසින් විදේශිය සහ දේශිය වෙබ් අඩවිවලට විශාල වශයෙන් මුදල් ගෙවා ජනාධිපතිවරයාගේ පවුලට මඩ ගැසීමේ මෙහෙයුමක් ද අරඹා තිබෙන බව තොරතුරු වාර්තා වේ.මේ සියල්ලෙහිම වැඩ කටයුතු ලන්ඩන් නුවර සිට සිදුවන බවට තොරතුරු නිල වශයෙන් වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here