නයනතාරා වික්‍රමාරච්චි එහෙමත් නැත්නම් දෙවෙනි ඉනිමේ දෙව්මි කිව්වම කොයි කවුරුත් අතර ජනප්‍රිය චරිතයක්.

ඉතින් අපි මේ කියන්න යන්නේ දෙව්මි රංගනයෙන් දායකවන නවතම චිත්‍රපටයක් ගැන.

මෙම චිත්‍රපටය “සිනේමා”

අදාළ චිත්‍රපටයේ පෙම්වතියගේ චරිතයට ඇය රංගනයෙන් දායක වනවා.

ඉතින් මෙහි ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයෙන් අපට දැකගන්නට පුලුවන් වුණා.

මේ එම ඡායාරූපයි

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here