බණ්ඩාරගම සමුපකාර ගොඩනැගිල්ල අසල දී ඊයේ (26) පස්වරුවේ දොඹකරයක් අනතුරට ලක්වීමෙන් රියදුරු තුවාල ලැබූ බව පොලිසිය කියයි.

ඉදිකිරීම් ස්ථානයක වැඩ සඳහා පැමිණි රිය අනතුරට ලක්වී ඉහළට එසැවුණු පසු විදුලි රැහැන් පද්ධතියේ ද ගැටී ඇතැයි කියති.

20160726_183353 20160726_183308 20160726_183217

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here