රාජපක්ෂ පවුලේ උසාවි fcid වෙත නොගිය කෙනෙක් නැති බවත් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ පවසා සිටියා. ඒ තමන්ගේ මිත්තනියගේ ඉඩම මැනීම සිදු කරන අවස්ථාවේදීය.

ඉඩම මැනීමේ අවස්ථාවට සහබාගි වූ ඔහු මාධ්‍ය වෙත මේ අදහස් පවසා සිටි අතර ආණ්ඩුවට විවිධ අබියෝග සහ ජෝදන රැසක්ද එල්ල කරනු ලැබුවා.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here