පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට මේ වන විට සියලු කටයුතු සුදානම් කර ඇති අතර මේ මස 10 වනදා එම මැතිවරණය පැවැත්වෙන අතර මේ වන විට මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු අවසන් කිරීමටද මැතිවරණ කොමිසම විසින් සියලු පක්ෂ වෙත දැනුම් දී ඇත.

ඒ අනුව සියලු මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු අවසන් වන මොහොතේදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජයග්‍රහණයට කැප වෙන බව විශේෂ හමුවකදී ප්‍රකාශ කර සිටියා.මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එහිදී ප්‍රකාශ කර සිටියේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙනුවෙන් ඕනෑම කැප කිරීමක් කිරීමක් කිරීමට තමා සුදානම් බවය.

තවද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ජයග්‍රහණය උදෙසා කැප වෙන බවද එය රැක ගැනීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සුදානම් බවද පවසා සිටියා.එම හමුවට එක්වූ විමල් විරවංශ මහතාද පවසා සිටියේ ඉදිරි මැතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ජයග්‍රහණය කරන බවත් ඒ සදහා සියලු දෙනා කැපවිය යුතු බවත්ය.

මෙම මැතිවරණයේදී එකසත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ලකුණ වන බුලත් කොලය ජයග්‍රහණය කිරීම සදහා සියලු දෙනා එක්විය යුතු බවත් විමල් විරවංශ මහතා එහිදී ප්‍රකාශ කර සිටියා.එම වීඩියෝව පහතින්,

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here