මේ පුවත වාර්තා වෙන්නේ නිට්ටඹුව ප්‍රදේශයෙන්. නිට්ටඹුව පොලිස් නිල රථයක් මහපාරේ මාර්ග නිතින් උල්ලගනය කරමින් ගිය වීඩියෝවක් පිටව තිවෙනවා.

රටට නිතිය රකින්නට පත් කර ඇති මෙවන් නිලදාරීන් මෙලෙස නිතිය උල්ලංගනය කිරීම කිසිසේත් අනුමත කර නොහැකි බවයි බොහෝ අයගේ මතය.

ලොකු ලොකු වාහන වලින් ගමන් කරන අයට වෙනමම නීතියකුත්, සාමාන්‍ය අහිංසක ජනතාවට තවත් නීතියකුත් ක්‍රියාත්මක කරන පොලිසිය ලංකාවේ මර්ගනිතින් නැති තත්වයට ගමන් කිරීම ඇත්තටම දුකට කරුණක්.
කෙසේවෙතත් අද ලංකාවේ නිතිය සුරකින ආයතනය මිට වැඩ සංවරව මහාමාර්ග තුල ගමන් කලයුතු බවයි අපගේ මතය…

එහි වීඩියෝව පහතින්…

හැමෝටම දැනගන්න අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න…

හැමෝටම දැනගන්න අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here