නොවැම්බර් 1 වැනි දා සිට අගය එකතු කළ වැට් බද්ද ක්‍රියාත්මක වන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ දී එම පනත සම්මත වීමෙන් පසු මෙතෙක් 11 % වු වැට් බද්ද 15% දක්වා ඉහළ යයි.

වසරකට  රුපියල් කෝටි පහක පිරිවැටුපක් ඇති සිල්ලර හෝ තොග වෙළෙන්දන් මෙම වැට් බද්ද ගෙවිය යුතු වේ.

දුම්කොළ නිෂ්පාදන, විදුලි සංදේශ සේවා , විදුලි උපකරණ, ස්වර්ණාභරණ හා  කිරිපිටි  වලින් වැට් බදු අය කරයි

පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා වලින් ද වැට් බදු අය කරන බව අමාත්‍යාංශය කියයි.

එහෙත් භාණ්ඩ 82 ක් වැට් බද්දෙන් නිදහස් කරන බවද ජාතිය ගොඩනැගීමේ 2% බද්ද නොවෙනස්ව පවතින බවද අමාත්‍යාංශය කියයි.

විශේෂඥ වෛද්‍යවරු චැනල් කිරිම් හා රෝහල් ගාස්තු වලට  වැට් බදු අය කැරෙනු ඇත.

වැට් බද්ද අය නොකරන භාණ්ඩ ලැයිස්තුව මෙසේය.

146207_4

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here