පාද  හතරක් සහිත කුකුළෙකු කැකිරාව ගනේවල්පොළ ප්‍රදේශයෙන් හමුවී තිබෙනවා.

සමාන්‍ය කුකුළෙකුට පා යුගලක් පමණක් පිහිටන නමුත් මෙම කුකුලාට උපතින්ම පාද හතරක් පිහිටා තිබීම විශේෂත්වයක්.

එම කුකුළා සිටින ඡායාරුප එකතුව පහතින්………

k3 k2-1 11454-latest-change-came-cock-photos873123569

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here