ආණ්ඩු මැරුවත් සමග 5 වැනිදා රැස්වීමට තිබු පාර්ලිමේන්තුව ලබන 16 වන දින තෙක් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා කල් තබන ලදී.

පසුව එය ලබන 7 වැනිදා පවත්වන බවට විවිධ වූ කටකතා පැතිරුනද එය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් නොකරන ලදී.

කෙසේවෙතත් පාර්ලිමේන්තුව පවත්වන දිනය මේ වනවිට තීරණය කර අවසන් බවත් එය මාධ්‍යට නිවැරදි දිනය ඉදිරිපත් කර නොමැති බවත් එය රජයේ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන බවත් අපට රාජ්‍ය මුද්‍රණාලයෙන් අපට වාර්තාවේ.

එය හෙට දිනයේ නිකුත් කිරීමට අදාල බව වාර්තා වේ. එම දිනය එළඹෙන 7 හෝ 16 නොවන බවත් 16 වන දිනට කලින් දිනයක් බවත් වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here