පාසල් නිළ ඇඳුමෙන්ම පෙම්වතාගේ නිවසට ගිය සිසුවියකට අපූරු සිදුවීමක් වෙලා තියෙනවා.

ඇය ඉමදූව කෝලඹ ප්‍රදේශයේ සිසුවියක්.

සිසුවිය සම්බන්ධයෙන් 119  පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංකය වෙත ලැබුන තොරතුරක් මත ඉමදූව පොලිස් නිළධාරීන් අදාල පෙම්වතාගේ නිවසට ගොස් ඇති අතර එම අවස්ථාව වන විට පාසල් නිළ ඇදුමෙන් පැමිණි සිසුවිය, පෙම්වතා සහ පෙම්වතාගේ දෙමාපියන් එම නිවසේ සිට ඇත.

ඔවුන් ඒ මොහොතේ කිසියම් සාකච්ඡාවක නිරත වී සිටි බව පොලීසිය පවසයි.

පසුව පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා විසින් පාසල් සිසුවියගේ ද දෙමාපියන් කැදවා පෙම්වතාගේ ද දෙමාපියන් සමග සාකච්ඡා කර සිසුවිය දෙමාපියන් වෙත බාර දීමට කටයුතු කර ඇත.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here