මහ ඉලුප්පල්ලම බෝග සංවර්ධන හා පර්යේෂණ ආයතනයට අයත් ඉඩම් අක්‌කර 400 ක්‌ බංගලාදේශ සමාගමකට දීර්ඝ කාලීන වශයෙන් බදු දීමට සිදු කළ යෝජනාවක් පසුගිය දිනවල කතාබහට ලක් වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ අක්කර හාරසියක සිය ව්‍යාපාර කටයුතු කරන බංග්ලාදේශ සමාගම  “දෙබිඩි බීජ” නිෂ්පාදනය කිරීම යෝජනා වී තිබුණා.

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් මෙලෙසින් බංග්ලාදේශ සමාගමකට බදු දීමේ යෝජනාව දැන් අත්හැර දමා ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

දෙබිඩි බීජ හෙවත් දෙමුහුන් බීජ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ කීර්තිමත්වී සිටින බංග්ලාදේශයේ සමාගමකට මහ ඉලුප්පල්ලම බෝග සංවර්ධන හා පර්යේෂණ ආයතනයට අයත් අක්‌කර 400 ක්‌ දීර්ඝ කාලීන බද්දකට ලබාදී අපේ රටට අවශ්‍ය එළවළු, අතිරේක බෝග, වී ආදියේ දෙමුහුන් බීජ පුළුල් ලෙස නිෂ්පාදනය කිරීමට මුලදී අදහස්‌ පළ කළ නමුත් පසුව ඒ අදහස අත්හැර දමා මහඉලුප්පල්ලම බෝග සංවර්ධන හා පර්යේෂණ ආයතනයේ සමීප අධීක්‍ෂණය ඇතිව ප්‍රදේශයේ කැමති ගොවීන්ට ඉඩම් පංගු බදුදී ඔවුන් මගින් දෙමුහුන් බීජ නිපදවා රජයේ හා රටේ අවශ්‍යතාවන්ට ඔවුන්ගෙන් බීජ මිලදී ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළක්‌ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කරගෙන යන බවද අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ගවලින් හෙළිවේ.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here