මම වැඩ ඉන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිකොන්ද ග්‍රාම සේවා වසමේ. වැලිකොන්ද ශ්‍රී සන්දස්සනාරාම විහාරස්ථානයේ. අපේ පන්සල ගොඩක් පැරණි ස්ථානයක්. අපේ විහාරස්ථානය කාලයක් විනාශ වෙමින් තිබුණේ.

ඒ නිසා පෞරාණික ස්ථාන ඔක්කොම විනාශ වෙලා. දැනට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. වසර 145ක් පැරණි විහාර මන්දිරය විතරයි. එකත් මැටි බදාමෙන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් බිත්ති පුපුරලා ගිහින්.

කොයි වෙලාවේ කඩන් වැටෙයි ද කියලා දන්නෑ. පුරාවිද්‍යා එකට කියලා අවුරුද්දක් වෙනවා. කිසිම පියවරක් ගත්තේ නෑ.

හැමෝම දැනුවත් කරන්න..ඔයාලට ලොකු පිනක්.

මේ විහාරය නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරගන්න. තෙරුවන් සරණයි..!

පුජ්‍ය හම්බන්තොට සිරිඤාණ හිමි, ශ්‍රී සන්දස්සනාරාමය, වැලිකොන්ද, අගුළුගහා, ගාල්ල 0718343923

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here