සචිනි නිපුංසලා කියන්නේ කවුරුත් ආදරය කරන නිවේදිකාවක්.

නිවේදනයට වගේම නර්තනයටත් ඇය දක්ෂයි කියලා සචිනි මේවනවිට ඔප්පු කර හමාරයි.

පසුගියදා විසේකාරී සිංදුවට ඇය සිදු කළ නර්තනය අන්තර්ජාලයේ බොහෝ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රසාදය හිමිවුණා.

මේ ඇය විසින් සිදුකළ තවත් වීඩියෝවක්…

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here