පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිකන්ද ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති කටුවන්විල ගම්මානයේ ඉදිකරන ලද මැහුම් මධ්‍යස්ථානයක් ජනතා අයිතියට පත් කිරීම ඊයේ දිනයේ සිදුවුනා (13).

අන්නජා දෞවා කාන්තා සමිතිය ජනාධිපතිතුමාගේ පොලොන්නරුව කාර්යාලයට යොමුකළ ලිඛිත ඉල්ලීමක් සලකා බලමින් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ මගපෙන්වීම මත මහවැලි අධිකාරියේ ඉවත් කිරීමට යෝජිත තිබු ගොඩනැගිල්ලක් රුපියල් ලක්ෂ හතර හමාරක මුදලක් වැයකොට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් අනතුරුව එම ගොඩනැගිල්ලේ මෙම මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබුණා.

මධ්‍යස්ථානයට අවශ්‍ය මහන මැෂින් හා අනෙකුත් උපකරණ ප්‍රදේශයේ දේශපාලකයන්ගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් සපයාගෙන තිබු අතර සියලු පහසුකම් සපුරමින් මෙම මධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට පත් කලේ මහවැලි බි කලාපයේ මහවැලි නිලධාරීන් විසිනි.

ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමීය කාන්තාවන්ගේ ජීවන තත්වය ඉහල නැංවීමට මෙවැනි ප්‍රජා සත්කාර මහත්සේ ඉවහල්වන අතර ප්‍රදේශවාසින් මෙම මධ්‍යස්ථානය ඉදි කර දීමට දායකවූ සැමට තම ප්‍රණාමය පලකල සිටියා.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here