පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රම සිංහ මහතාට දිගින් දිගටම දුරකථන ඇමතුම් ලබා ගන්න බව වාර්තා වේ.

විදෙස් ගතව සිටින රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හට අද උදැසන සිටම මෙලෙස ඇමතුම් කිහිපයක්ම ලබා ගන්න බවත් විශේෂ සාකච්චාවක සිටින අග්‍රාමාත්‍ය මහතා ඇමතුම් සඳහා පැහැදිලි ප්‍රතිචාරයක් නුදුන් බවත් වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ද වැඩිදුර විස්තර ඇත්ත ගොසිප් තුලින් බලාපොරොත්තු වන්න…

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here