මහ රෑ හොරෙන් මහ මඟ දමා ගිය කුණු මල්ලේ අයිතිකරු සොයා උදේ පාන්දරම පොලිසියෙන් නිවෙසකට ගිය පුවතක් තලාතුඔය මාරස්සන ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ.

තලාතුඔය පොලිසියේ උසස් නිලධාරියකු රාජකාරි කටයුත්තකට පාන්දරම මාරස්සන මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටියදී මහ මඟ අයිනේ දමා තිබූ කුණු මල්ලක් දැක යතුරුපැදිය නතර කොට කුණු මල්ල අවුස්සා බලා ඇත.

ඇවිස්සූ කුණු මල්ලේ තිබී ලිපිනය සහිත බිල්පතක් හමු වී ඇති අතර එම කුණු මල්ලේ අයිතිකරු බිල්පතින් හඳුනාගැනීමට හැකි වී ඇත. එම ලිපිනය ඔස්සේ අයිතිකරු සොයා ගිය පොලිස් නිලධාරියා නිවෙසේ ‍‍ෙදාරට තට්ටු කොට ඇත.

නිවෙස් හිමියා ‍දොර විවෘත කළ පසු ‘සුබ උදෑසනක් මහත්මයා මම පාරේ එද්දී ඔබතුමා ගෙනියපු කුණු මල්ල වැටිලා තිබිලා හමු වුණා. මෙන්න ඒක’ කියා භාර දී ඇත. ‘එන්න මාත් එක්ක යන්න ඒක අරගන්න, නැත්නම් වෙන කවුරුහරි ඒක අරන්යයි’ ද පොලිස් නිලධාරියා පවසා ඇත.

පසුව කරකියා ගන්නට දෙයක් නොවූ තැන ඔහුට ඉහින් කනින් දාඩිය දමා ඇති අතර වචනයක් හෝ පිට කර ගැනීමට නොහැකි වන තරමට ගොළු වී ඇත. නිවෙසේ අයිතිකරු යතුරුපැදියේ නැඟී පොලිස් නිලධාරියා සමඟ ගොස් කුණු මල්ල නැවත ගෙදර ගෙනැවිත් ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here