මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ, වසර තුනක් පුරා මගේ පෙම්වතිය වූ, සහ, මා ලබන වසරේ විවාහ වීමට සිටි රිද්මා දිසානායකගේ මවගේ සැබෑ නම මාලී දිසානායක නොවේ. සමන්තා අයියදොරේ ය. මෙම තැනැත්තිය, මගේ පියා කුලී වැඩ කරන බවත්, මගේ මව රෙදි මසන බවත් පවසා, මගේ දෙමවුපියන්ගේ රැකියා හෑල්ලුවට ලක් කිරීමට තැත්කොට අපහාස කර තිබුණ නිසා මේ ටිකත් පවසන්නට සිදුවෙනවා. මගේ පියා කුලී වැඩ නොකරයි.

මගේ පියාත්, රිද්මාගේ පියාත් රැකියාව කරන එකම රාජ්‍ය ආයතනයේ, මාගේ පියාට වඩා පහළ ශ්‍රේණියක රැකියාවක රිද්මාගේ පියා නියැලෙන බවත්, රිද්මාගේ පියා රියදුරකු බවත් සත්‍ය වේ. ඔහු රියදුරකු වීමේ වරදක් නැත. කෙසේ හෝ, දෙමවුපියන් කුමන රැකියාවක හෝ නිරත වී තමන්ගේ දරුවන් ලොකු මහත් කර, අද මා සිටින මේ තත්වයට ගෙන ඒමට කටයුතු කිරීමයි වැදගත් වන්නේ. කවරෙකුගේ හෝ රැකියාවට ගැරහීම තුලින් රිද්මාගේ මව යැයි කියාගන්නා පාර්ශවය සිටිනා පහත් මානසික මට්ටම පමණයි පිළිබිඹු වන්නේ.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here