වැඩිහිටියන්ට සීමා වූ ‘Playboy’ සඟරාව පළමුවරට හිජාබයකින් සැරසුණු මුස්ලිම් නිරූපිකාවකගේ ඡායාරූප පළ කිරීමට සැරසෙයි.

‘Playboy’ සඟරාවේ ඔක්තෝබර් කලාපය සඳහා පෙනී සිටින්නේ ‘ජීවත් විය යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ පවතින පූර්ව නිගමනයන් අභියෝගයට ලක් කිරීම සඳහා‘ බව ඇමරිකානු ජාතික මාධ්‍යවේදිනියක් වන නූර් තාගොරි පවසන්නීය.

බටහිර විලාසිතාවට අනුව ටී ෂර්ටයක්, ඩෙනිම් කලිසමක් සහ ජැකට්ටුවකින් සැරසුණු නූර් තාගොරි නිරුවත, විනීතභාවය පිළිබඳ හඬ අවදි කරන්නීය.

මුස්ලිම් කාන්තාවන් හිජාබයකින් සැරසී සිටීම තුළින් ඔවුන් ”දැඩි පාලනයකට” නතු වීම හෝ ”අවනත භාවයකට” යටත් වන බවට පවතින අදහස ඇය ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here