කාලෙන් කාලෙට ෆේස්බුක් එකට දාන ඡායාරූප නිසා කතාබහට ලක්වෙන පියුමි හංසමාලි වෙනස්ම ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට එකතු කර තිබුණා.

ඒ ඡායාරූප පහතින්

1-7 2-6 3-4 4-5 5-5 6-3 7-2 8-1 9-1 10-1

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here