අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් දිල්රුක්ෂි ඩයස් එම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.

ඊට අදාළ ලිපිය ඇය ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමුකර ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here