මොරගහකන්ද ජලාශයේ පිහිටි විදුලි බලාගාරයෙන් සඳහා තවත් අක්කර අඩි 1 යි දශම 5 යි 5 ක ජල ප‍්‍රමාණයකින්  විදුලිය නිපදවීම් ආරම්භ කල හැකි ව්‍යාපෘතියේ මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී පී ජී  දයානන්ද මහතා පවසයි.

අද (27දා) දිනය වන විට ජලාශයට අක්කර අඩි අසූදහසකට ආසන්න ජල ප‍්‍රමාණයක් ලැබී ඇති බවත්, එය මුහුදු මට්ටමේ සිට උස අඩි 176 යි දශම 4 යි 5 ක ජල ප‍්‍රමාණයක් බව ද දයානන්ද මහතා සඳහන් කළේය.

ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකර ඇති විදුලි බලාගාරයේ ජනන යන්ත‍්‍ර 04 ම ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සදහා අවශ්‍ය ජල ප‍්‍රමාණය මුහුදු මට්ටමේ සිට අක්කර අඩි 178 කි.

මේ දිනවල පවතින වැසි තත්ත්වයත් සමග ඉහල ජලාධාර ප‍්‍රදේශ වෙතින් දිනකට අක්කර අඩි පන්දහසකට ආසන්න ප‍්‍රමාණයක ජල ප‍්‍රමාණයක් මොරගහකන්ද ජලාශයට ලැබෙන බව ද මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී පී.ජී. දයානන්ද මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

විදුලි බලය නිපද වීම ආරම්භ කරන අවස්ථාවේ සිට ජලාශයෙන් ජලය නිකුත් කිරීමද ආරම්භ වන බවත්  පරාක්‍රම සමුද්‍රය, ගිරිතලේ වැව, මින්නේරි වැව, කවුඩුල්ල ජලාශය, කන්තලේ ජලාශය යන ජලාශයන් සඳහා මින් ජලය ලැබෙන බව අනාවරණය කරනු ලැබුවා.

ඉන්දික අරුණ කුමාර

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here