රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හට අගමැති ධූරය ලබාගැනීමට සහය දීම වෙනුවෙන් දෙමල ජාතික සන්ධානය විසින් ඉදිරිපත් කල යෝජනා සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ශවය විසින් එකඟ වී ඇති අතර, හෙට දිනයේ ඒ සඳහා වන ලිඛිත පොරොන්දුව TNA වෙත ලබාදීමට නියමිතව ඇත. ඒ අනුව

  • සිරගත කල කොටි ත්‍රස්තවාදීන් නිදහස් කිරීම
  • උතුරු නැගෙනහිර ෆෙඩරල් විසඳුමක් ලබාදීම
  • උතුරු නැගෙනහිර සිදුකෙරෙන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ටීඑන්ඒ අනුදැනුම අනුව සිදුකිරීම
  • ත්‍රස්තවාදී පනත අහෝසි කිරීම

වැනි කරුණු සඳහා අගමැති ධූරය වෙනුවෙන්‍ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එකඟව ලිඛිත පොරොන්දුවක් ලබාදීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here