මෑත ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට දෙමළ ජාතික පක්ෂය නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සඳහා කැමැත්ත පළකිරීම විශේෂ ජයග්‍රහණයක් බව සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා දේශයට පැවසීය. එම අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය ගෙන නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම වැදගත් බවද ඇමැතිවරයා කියයි.

අලුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා විවිධ පක්ෂ හා කණ්ඩායම් විවිධ යෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබෙන බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මූලික අරමුණ පවත්නා පළාත් සභා ශක්තිමත් කිරීම බවත් ඇමැතිවරයා සඳහන් කරයි.

පසුගිය කාලයේ බොහෝ දෙනා කතා කළ බුදුදහමට ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලබාදීම, ඒකීය රාජ්‍ය සංකල්පය යන කාරණාවලට දෙමළ ජාතික සන්ධානයද කැමැත්ත පළකිරීම වැදගත් කරුණක් බවද කිරිඇල්ල මහතා පෙන්වා දෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here