රන් පිළිහුඬුවා යනු ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික එහෙත් කලාතුරකින් දැකිය හැකි වඳ වී යෑමේ තර්ජනයකට ලක්ව සිටින කුරුලු විශේෂයකි.

වෙනත් පිළිහුඬුවන්ගේ පාටට හාත්පසින්ම වෙනස් රන්වන් හා කළු වර්ණයෙන් පමණක් මොහුගේ පිහිටු පිහිටා තිබීම නිසා රන් පිළිහුඬුවා ලෙස හැඳින්වේ.

දොම්පේ, කසළ කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන භූමියේ වැටී සිටියදී මෙම රන් පිළිහුඬු පැටවා තමාට හමුවූ බවත්, පසුව ආරක්ෂිත ස්ථානයක තැබීමට කටයුතු කළ බව මහනුවර, සූරියගොඩ, මුරුතලාවේ පදිංචි ගුරුවයෙකු වන උපාලි ගමගෙදර මහතා පැවසීය.

img_8398597935305 img_8378388395382

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here