ශ්‍රි ලංකාවට අද(31) වන දින සුපර් බ්ලූ බල්ඩ් මූන් අවස්ථව දැකගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා.සුපර් මූන් සද,බ්ලූ අවස්ථව සහ බල්ඩ් මූන් අවස්ථව යන අවස්ථා 3 නම දැකගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ ඉතාමත් කලාතුරකිනි.මෙම අවස්ථාවේදි පූර්ණ චන්ද්‍රග්‍රහණයක්ද සිදුවනවා.එසේම මාසයක් තුල දෙවන වරටත් පුර හද උදාවන විට එම හදට පවසන්නේ Blue Moon ලෙසයි.එමෙන්ම පුර්ණ චන්ද්‍රග්‍රහනය සිදුවන විට එය රතුපාට වන නිසා බ්ලඩ් මූන් ලෙසද හදුන්වනවා.

එමෙන්ම සද රතුපාට වන්නේ පුර්ණ ඡන්ද්‍රග්‍රහණය වන විට ඉර සහ හඳ ඇතුලට අපගේ ප්ෘතුවිය පැමිනියත් ඉරේ ආලෝකය අපගේ ප්ෘතුවියේ වායුගෝලය හරහා ගමන් කරයි එවිට අඩුවෙන්ම අපගමනය වන වර්ණය වන රතුපාට නිසා රතුපාට ආලෝකය හදට වැටෙනවා,ඉතින් මේ වගේ අවස්ථවක් දකින්න වෙන්නේ බොහොම අපහසුවෙන්…

මේ වගේ අවස්ථවක් මීට කලින් අපිට දකින්න හැකිවෙලා ඇත්තේ අවුරුදු 152 කට කලින්..කෙසේ වෙතත මේ වන විට අපේ රට තියන වලාකුලු සහිත කාලගුණය නිසා සූපර් බ්ලූ බල්ඩ් මූන් දැකගැනීමට හැකියාව ගොඩක් අඩු වනවා…මේ ලිපිය ලියනකොටත් හද නම් පලාතකවත් පෙන්න තිබේ නැ…අපේ රටට මේ අවස්ථව දැකැගන්න ලැබුනේ සවස 6.14 සිට 7.38 දකවා පමණයි..

කෙසේ වෙතත් මේ අවස්ථව ලොකයේ අනෙකුත් රට වලට දැකගන්න ලැබුන විදිහ තමා මේ

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here