මේ දවස්වල ලංකාවේ ප්‍රධානම මාතෘකාව මේ රටේ දේශපාලනයනේ.

හැබැයි අපි මේ කියන්න යන්නේ දේශපාලනය ගැනම නෙවෙයි.

අපේ රට පාලනය කරන මැති ඇමතිවරුන්ගේ දුවා දරුවන් ගැන.

ඉතින් මේ ඉන්නේ ලංකාවේ ජනප්‍රිය දේශපාලන චරිතවල කඩවසම් පුතුන් සහ රූමත් දියණිවරුන් පිරිසක්.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here