වර්තමානය වන විට මෙරට තුළ එච්.අයි.වී.ඒඩ්ස් ව්‍යාප්තියේ අඩුවක් දක්නට ලැබෙන බව ගෝලීය අරමුදල පවසයි.

ගෝලීය අරමුදල මගින් මෙරට එච්.අයි.වී ඒඩ්ස්, ක්ෂය රෝගය සහ මැලේරියාව අවම කිරීම සඳහා වාර්ෂිකව විශාල මුදලක් වැය කරනු ලබයි.

මෙහි ප්‍රගතිය විමර්ශනය සඳහා ගෝලීය අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකා කළමනාකාරිණී බැන්ක්කා මහත්මිය ඇතුළු නියෝජිතයින් පිරිසක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා මුණගැසී සැකච්ඡා කර තිබේ.

එහිදී ගෝලීය අරමුදලේ ශ්‍රී ලංකා කළමනාකාරවරිය මෙම අදහස් පළ කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

මෙම වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව ලබා ඇති සෞඛ්‍ය ප්‍රගතිය පිළිබඳව ගෝලීය අරමුදල සතුටට පත්වන බව ද ඇය පවසා තිබේ.

එමෙන්ම මෙරට තුළ ඒඩ්ස් ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් අවම කිරීම සඳහා ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙන්ම රසාන සේවා දියුණු කිරීමට මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාදීමටත්  ගෝලීය අරමුදල එකඟතාව පළ කර ඇති බව සඳහන්ය.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here