ප්ලාස්ටික් බෝල කිව්වම අපිටනම් මතක් වෙන්නේ පොඩි කාලේ අපි ක්‍රිකට් ගහන්න ගත්ත ප්ලාස්ටික් බෝල ගැනයි නමුත් එකම හැඩය වුනාට අද අපි කියන්න යන්නේ ප්ලාස්ටික් බෝල වලින් ක්‍රිකට් ගහන කතාවක් ගැනනම් නොවෙයි. ප්ලාස්ටික් බෝල පොඩි ගණනක් නොවෙයි ලක්ෂ 360ක් අක්කර 75 ක් පමණ වපසරියක පැතිරෙන ලොස් ඇන්ජලිස් ජලාශයේ මතුපිට ඇමරිකාව විසින් මුදාහරිනු ලැබුවා

ඔයාල හිතන්නේ මෙච්චර ප්ලාස්ටික් බෝල ගානක් දාලා සම්පුර්ණ ජලාශයම ප්ලාස්ටික් බෝල වලින් වහල දැම්ම හේතුව මොකක කියලද මෙන්න එහෙනම් වීඩියෝව ඔයාලම බලන්නකෝ

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here