ලෝක සිය දිවි හානි කර ගැනීම වැළැක්වීමේ දිනය අදට යෙදී තිබේ.

සම්බන්ධ වන්න, සන්නිවේදනය කර ගන්න සහ සංරක්ෂණය සපයන්න මෙවර එහි තේමාව යි.

වසරකට පුද්ගලයින් 3100ක් පමණ සිය දිවි හානි කර ගන්නා බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙයි.

එහි මානසික සෞඛ්‍ය අංශයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය චිත්‍රමාලි ද සිල්වා මහත්මිය පැවසුවේ, දිනකට පුද්ගලයින් 9ත් 10ත් අතර සංඛ්‍යාවක් මෙරට තුළ සිය දිවි හානි කර ගන්නා බව ය.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ පුරුෂයින් අතර සිය දිවි හානි කර ගැනීම ඉහළ මට්ටමක පවතින බව ඇය සඳහන් කළා ය. මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වීම තුළින් ද සිය දිවි හානි කර ගැනීම් වැඩි වන බව ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය චිත්‍රමාලි ද සිල්වා මහත්මිය සඳහන් කළා ය.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here