ඊයේ දිනයේ වෛද්‍යවරුන්ගේ උද්ගෝෂණය හේතුවෙන් දිවයින පුරා රෝහල්වල දෛනික කටයුතුවලට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වුණා.

වෛද්‍ය වර්ජනය හේතුවෙන් බාහිර රෝගී අංශවල ප්‍රතිකාර සහ සායනික ප්‍රතිකාර  මුළුමනින්ම පාහේ අඩපන වුණා.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පැවසුවේ ශික්ෂණ රෝහල් ඇතුළු දිවයිනේ රෝහල් 1500 ක වෛද්‍යවරුන් 14,000 කට ආසන්න පිරිසක් මෙම වැඩ වර්ජනයට එක්වූ බවයි.

විශාල රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් අසීරු තාවයට පත්වුන මෙම වර්ජනයෙන් වෛද්‍යවරුන් රෝගීන්ගේ පැසසුමටද ලක්වුනා.

 

 

 

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here