ජපානයේ උතුරු දිග සැපෝරෝ නගරයේ වැඩිහිටි නිවාසයක ඇතිවූ ගින්නකින් 11දෙනකු මියගොස් ඇත. අඩු ආදායම්ලාභී වැඩිහිටියන් සඳහා වූ මහල් තුනකින් සමන්විත නිවස්නයක් වන මෙහි  16 දෙනකු වාසය කළ බව බලධාරීහු පවසති.

ගින්නට මැදිවූ 5 දෙනකු සහන සේවකයන් විසින් බේරාගෙන ඇති අතර තිදෙනකු රෝහල් ගතකර ඇත. ගින්නට හේතුව සොයා පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

මෙම නිවස්නය සුභ සාධක සංවිධානයක් පවත්වාගෙන යන්නකි.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here