වී මිලදී ගෙන සහල් බවට පත් කර  වෙළඳපොළට නිකුත් කර නොමැති වී  මෝල් හිමියන් ගැන අවශ්‍ය  පියවර ගැනීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවක්  පත් කිරිමට  කැබ්නට් මණ්ඩල තීරණය කර  තිබේ.

වී  අලෙවි  මණ්ඩලය සතුව  ඉතිරි වී පවතින වී තොග සතොස සහ පෞද්ගලික වී මෝල් හිමියන් මගින්  සහල්  බවට  පත් කර  වෙළඳපොළට  නිකුත් කිරිමට  එම කමිටුවට පැවරී තිබේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ඉල්ලීම පරිදි  ඉන්දුනිසියා  රජයෙන්  සහල්  මෙට්‍රික් ටොන්  10,000 ක්  ලබා දීමට  නියමිත බවද කැබිනට් මණ්ඩයට  දැනුම් දී  ඇත.

තවදුරටත්  වෙළඳපොළ සහල් මිල ඉහළ මට්ටමක පවතින්නේ නම්  ඉන්දුනිසියාව සහ වියට්නාමය ඇතුළු රටවලින් සහල් ආනයනය කිරිමට ද කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවධානය යොමු වී  ඇත.

2014 වසරේ සිට  2015 වසරේ සිට නිසි ක්‍රමවේදයකින් තොරව සහල්  අලවි  කිරිම නිසා  රජයට  රුපියල් කෝටි 1515 ක අලාභයක්  සිදු වී  ඇතැයි  විගණකාධිපතිවරයා කළ පරික්ෂණයේ දී  අනාවරණය වී  තිබේ.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here