ගෝලීය කාලගුණික විපර්යාසයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස උස්ඛෙකිස්ථානයේ අර්ල් මුහුදු කලාපය සම්පූර්නයෙන්ම සිදී ගොස් තිඛෙනවා.විදෙස් පුවත් සේවා පවසන්නේ කිලෝමීටර 100 කට ආසන්න කලාපයක ජනතාව හා ධීවර ප්‍රජාව භාවිතා කළ අර්ල් මුහුද (විල) සිදීයාමෙන් කලාපය කාන්තාරයක් බවට පත්ව ඇති බවයි.

ඒ හේතුවෙන් කිලෝමීටර 100 කට අධික ප්‍රදේශයක් පුරා අත් හැර දමන ලද ධීවර යාත්‍රා දිස්වන බවයි එම වාර්තා පවසන්නේ.

එම තත්ත්වය මුල් කර ගනිමින් උස්ඛෙකිස්ථානයේ මෙයිනැක් නගරයේ ජනතාව නගරය අතහැර ගොස් තිඛෙනවා.

එම නගරය මේ වන විට මළ නගරයක් බවටයි පත්වඇත්තේ . අර්ල් විල සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වඩා වැඩි විශාලත්වයකින් යුතුව තිබුණා. ඒ වර්ග කිලෝමීටර 68,000ක් පුරා පැතිර තැබීම හේතුවෙන්. නමුත් මේ වන විට එම විල පෙර තත්ත්වයෙන් සියයට 10ක් දක්වා කුඩාවී තිඛෙනවා.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here