ඇය නමින්  nicole williams නම් වෙයි.

නිරුපන ක්ෂේස්ත්‍රයේ නමක් දිනාගෙන සිටින මැය තම සරාගී ශරීරයෙන් ලොවටම පාඩමක් කියාදීමට සැරසෙනවා. ඒ තම ශරීරයෙන් ජීවග්‍රහයෙන් සිටියදී හමෙන් කැබැල්ලක් ඉවත් කිරීමෙන්ය.

අහිංසක සතුන්ට ලභාදෙන හිංසා පීඩා වලට විරුධව හඩක් නැගීම මගේ ප්‍රධාන අරමුණ බව මැය විදෙස් පුවත් පතකට පවසා තිබුන.

වීඩියෝව පහතින්,

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here