ශ්‍රී ලංකාව සහ කොරියානු රජය අතර පවත්නා ආර්ථික සහයෝගීතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගැනීමේ අරමුණින් කොරියානු රජය විසින් මෙරටට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300 ණය මුදලක් ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ.

 අදාළ ණය මුදල වසර 10ක සහන කාලයක් සහිතව වසර 40කින් ගෙවා නිම කළ යුතු බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දී ඊට අදාළ ගිවිසුමට මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එස්.එස්. සමරතුංග සහ කොරියානු තානාපති වොන් සෑම් චැන් යන මහත්වරුන් විසින් අත්සන් තැබූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

මෙම මුදල් සමුද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍ර සංවර්ධනය, මහනුවර නාගරික ප්‍රවාහන ජාලය දියුණු කිරීම, ජාතික මාර්ගස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රම වේදයක් සකස් කිරීම ඇතුළු ව්‍යාපෘතීන් රැසක් සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිතය.

Share this:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here